Slovanská třída 7

301 00 Plzeň

Tel. a fax 377 22 71 43

E-mail: info@children-fund.cz
HTTP://www.children-fund.cz
IČO: 252 35 486
společnost je zapsaná v OR, vedeném KS v Plzni,
odd.N, vl. 62, dne18.8.1999

DĚTSKÝ NADAČNÍ FOND PLZEŇ

Žádost o poskytnutí příspěvku / dotace

Žádám o poskytnutí příspěvku (dotace, grantu) za účelem částečné (úplné) úhrady poukazu na léčebný (rekondiční, ozdravný) pobyt pro mé dítě (děti):


 

Jméno: .....................................................................  Příjmení.....................................................................

Rodné číslo: ..................................................................................................................................................

Pobyt se uskuteční v termínu: ...........................................  Místo pobytu: ...............................................

Jako důvod mé žádosti uvádím:


Jméno a adresa:


V: ............................................................  Dne: ........................................................................
Podpis:.................................................................................


Přílohy:


Slovenská informační kancelář Plzeň Česko-Slovenské dny Plzeň MAJÁKY - cena Dětského nadačního fondu
Vstupenky na Česko-Slovenské dny Informace o léčebných a rekondičních pobytech

Strana optimalizována pro nevidomé (čtecí zařízení). Připomínky ke stránkám zasílejte na
© grafika& scripty KAPIC software 2004-2008